Dementie: Zorgaanbod Wallonië en Brussel

Version française

In België wonen naar schatting 200.000 mensen met dementie. Omwille van de sterke vergrijzing van de bevolking stijgt dit cijfer razendsnel. We verwachten dat in 2070 het aantal verdubbeld zal zijn. Om het hoofd te bieden aan deze uitdaging is de wetenschap hard op zoek naar een medicijn, maar tot op heden zonder noemenswaardig succes.

De meesten onder hen wonen gewoon thuis. Pas wanneer de zorgzwaarte te groot wordt, overweegt men een verhuis naar een woonzorgcentrum.

Het is voor partners, families, mensen in de onmiddellijke omgeving moeilijk om in de beginfase dementie te herkennen. Je merkt verschillende dingen die niet kloppen, maar het blijft lastig om er de vinger op te leggen. Het gaat niet alleen om abnormaal vergeten, maar soms ook om taal- en oriëntatieproblemen, wanen, gedragsveranderingen enz. Je huisarts is dan je eerste contactpersoon om je te ondersteunen, maar ook je apotheker kan je heel wat nuttige informatie bezorgen.

Toch laat de diagnose soms jaren op zich wachten, maar als de arts ze dan uiteindelijk stelt, vallen de puzzelstukjes wel in elkaar.

Maar, hoe moet het dan verder? Wat zijn de mogelijkheden? Belangrijk om weten is dat er, ondanks de diagnose, vaak nog veel mogelijk is. Er is kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding mogelijk in de thuisomgeving en dit zowel voor de persoon met dementie als voor zijn mantelzorger, een ondersteuning die het verschil kan maken, want dementie moeten we samen aanpakken, niemand staat alleen.

Het zorgaanbod is erg verschillend van regio tot regio. Het is dan ook wat zoeken welke ondersteuning in jouw regio mogelijk is. Wend u zeker ook tot de Sociale Dienst van uw gemeente. 

Een greep uit het aanbod:

1. Alzheimer Belgique asbl

Alzheimer Belgique is ontstaan uit een aantal families dat zich in 1985 tot een organisatie heeft verenigd. Het doel van de vereniging is de erkenning en het welzijn van families die worden geconfronteerd met de ziekte van Alzheimer of verwante aandoeningen, te bevorderen. Het is de bedoeling hen, ongeacht hun leefomgeving, steeds beter te kunnen begeleiden in elke fase van de ziekte, binnen een kader dat hen wordt aangereikt.

Meer info: https://aalz.be/label-vie


2. Ligue Alzheimer asbl

Een vereniging voor hulp en ondersteuning aan patiënten, mantelzorgers, professionals en aan iedereen met interesse. Biedt informatie, opleidingen en een luisterend oor en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek.

Meer info: https://alzheimer.be/


3. Les Ateliers d’Emma asbl

Les Ateliers d’Emma asbl richt zich onder meer tot iedereen die een beetje de kluts kwijt is, vaker in de wolken zit dan in de realiteit van de dagelijkse risico’s en daardoor niet alleen kan blijven; tot ouderen die de eenzaamheid niet meer kunnen verdragen en een beetje gezelschap zoeken. Deze organisatie benadert de opvang van deze mensen op een andere manier.

Meer info: https://lesateliersdemma.be/


4. Un Nouveau Chapitre asbl

Un Nouveau Chapitre asbl begeleidt overdag personen met een moeilijke cognitieve veroudering (oriëntatie, geheugen, taal, diagnose van een ziekte als Alzheimer...).

Meer info: https://www.unnouveauchapitre.be/


5. Baluchon Alzheimer

Baluchon Alzheimer is een dienst voor respijtzorg en thuisbegeleiding voor de mantelzorgers.

Meer info: https://baluchon-alzheimer.be/ 


6. Brochure AVIQ : Aide aux aidants. Vivre sereinement l’accompagnement d’un proche. (Hulp voor mantelzorgers. Een naaste met een gerust hart begeleiden)

Aide aux aidants : vivre sereinement l’accompagnement d’un proche (aviq.be)

Driedelige brochure over hulp voor mantelzorgers met uitleg over de aangeboden hulp voor mantelzorgers van personen die aan de ziekte van Alzheimer of een verwante aandoening lijden (enkel in het Frans). 


7. Aide et Soins à Domicile

Aide et Soins à Domicile groepeert verschillende soorten professionele hulp- en/of zorgdiensten voor personen die steeds minder autonoom worden, zodat ze thuis kunnen blijven in optimale omstandigheden voor hun welzijn.

Meer infohttps://www.aideetsoinsadomicile.be/nl 


8. Dagverzorgingscentra voor ouderen

De dagverzorgingscentra richten zich op personen die fysiek (om zich te wassen en aan te kleden, voor verplaatsingen ...) of psychisch (desoriëntatie in tijd en ruimte) afhankelijk zijn en hun dagelijkse leven niet alleen kunnen leiden. Dankzij het zorgaanbod, de animaties en aangepaste diensten bieden de dagverzorgingscentra deze mensen de mogelijkheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen op een relatief autonome manier en met behoud van voldoende sociale relaties. Dankzij hun diensten kan de verhuis naar een woonzorgcentrum worden uitgesteld. De diensten die de verzorgingscentra aanbieden zijn gevarieerd en gecoördineerd: medische consultaties, maaltijddiensten, transport, animatie, buitenactiviteiten, creatieve workshops etc.

Meer info:


9. Centra voor dag- en nachtopvang

De centra voor dag- en nachtopvang nemen de zorg van ouderen die vooral ‘s nachts en een deel van de avond toezicht, hulp of gezondheidszorg nodig hebben, op zich.

Meer info:


10. Kortverblijf

Tijdelijke huisvesting van ouderen in een rusthuis of woonzorgcentrum. Dankzij deze formule kan de thuiszorg van ouderen worden bevorderd of worden de mensen in hun omgeving geholpen indien nodig.

Meer info: