Dementie: Zorgaanbod Vlaanderen

Version française

In België wonen naar schatting 200 000 mensen met dementie. Omwille van de sterke vergrijzing van de bevolking stijgt dit cijfer razendsnel. We verwachten dat in 2070 het aantal verdubbeld zal zijn. Om het hoofd te bieden aan deze uitdaging is de wetenschap hard op zoek naar een medicijn, maar tot op heden zonder noemenswaardig succes.

De meesten onder hen wonen gewoon thuis. Pas wanneer de zorgzwaarte te groot wordt, overweegt men een verhuis naar een woonzorgcentrum.

Het is voor partners, families, mensen in de onmiddellijke omgeving moeilijk om in de beginfase dementie te herkennen. Je merkt verschillende dingen die niet kloppen, maar het blijft lastig om er de vinger op te leggen. Het gaat niet alleen om abnormaal vergeten, maar soms ook om taal- en oriëntatieproblemen, wanen, gedragsveranderingen enz. Je huisarts is dan je eerste contactpersoon om je te ondersteunen, maar ook je apotheker kan je heel wat nuttige informatie bezorgen.

Toch laat de diagnose soms jaren op zich wachten, maar als de arts ze dan uiteindelijk stelt, vallen de puzzelstukjes wel in elkaar.

Maar, hoe moet het dan verder? Wat zijn de mogelijkheden? Belangrijk om weten is dat er, ondanks de diagnose, vaak nog veel mogelijk is. Er is kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding mogelijk in de thuisomgeving en dit zowel voor de persoon met dementie als voor zijn mantelzorger, een ondersteuning die het verschil kan maken, want dementie moeten we samen aanpakken, niemand staat alleen.

Het zorgaanbod is erg verschillend van regio tot regio. Het is dan ook wat zoeken welke ondersteuning in jouw regio mogelijk is. Wend u zeker ook tot de Sociale Dienst van uw gemeente.  

Een greep uit het aanbod: 


1. Vlaams Expertisecentrum Dementie:

‘Als partner van de Vlaamse overheid verbeteren we de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. We vergroten het bewustzijn rond dementie in de samenleving en creëren een realistische beeldvorming. We verbinden en versterken personen actief in de zorgsector. We ontwikkelen en delen onze expertise via vorming, intervisie, coaching en advies. We beïnvloeden het beleid in functie van goede dementiezorg. We houden voortdurend een vinger aan de pols en zijn innovatief. We realiseren onze missie in samenwerking en co-creatie met partners.

Meer info ‣ https://www.dementie.be 


2. Alzheimer Liga Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen is het aanspreekpunt voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door dementie. Ze bieden heel wat opleidingen, praatcafés etc

Meer info ‣ https://www.alzheimerliga.be/nl/over-ons 


3. Regionale Expertisecentra Dementie

Hier vind je een zorgaanbod bij jou in de regio. Zij organiseren verschillende activiteiten zoals praatcafé’s, vormingen, e-learnings etc.

Alle contactgegevens https://www.dementie.be/regionale-expertisecentra-dementie-overzicht/


4. Praatcafé Dementie

Een Praatcafé Dementie wil in de eerste plaats dementie bespreekbaar maken. Het is er voor familieleden die nood hebben aan contact met lotgenoten. Ook personen met dementie kunnen aanwezig zijn. In het café worden gastdeskundigen en mantelzorgers uitgenodigd om bepaalde aspecten van dementie toe te lichten. Daarna volgt er een gedachtewisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Net zoals in een gewoon café, heerst er een gemoedelijke en informele sfeer, een glas en muziek horen er dus ook bij.

Om iedereen de kans te geven zo dicht mogelijk in zijn of haar buurt naar een praatcafé dementie te komen, hebben een vijftigtal organisaties en diensten de handen in elkaar geslagen.

Meer info ‣ www.dementie.be  via Vind jouw regionaal expertisecentrum 


5. Familiegroepen (Jong)Dementie

Familiegroepen (Jong)Dementie worden georganiseerd door de Alzheimer Liga Vlaanderen. Er zijn familiegroepen in de vijf Vlaamse provincies. Ze zijn enkel gericht naar familieleden en mantelzorgers van personen met dementie en dus kleinschaliger dan praatcafés. Lotgenotencontact staat centraal. Tijdens de familiegroepen kunnen familieleden en mantelzorgers informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie uitwisselen.

Meer info ‣ www.alzheimerliga.be/familiegroepen


6. Psycho-educatie ‘Dementie en nU’

Door middel van groepsgesprekken leren mantelzorgers hun draagkracht bewaken en verhogen en leren ze kijken naar hun eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden, ze leren van elkaar. De vormingsreeks bestaat uit een tiental bijeenkomsten aan 8 tot 15 deelnemers onder begeleiding van een coach. De reeks wordt jaarlijks door diverse organisaties aangeboden via woonzorgcentra, ziekenfondsen, ziekenhuizen, lokale dienstencentra…

Meer info ‣ https://www.dementie.be/vorming/psycho-educatie-dementie-en-nu/ 


7. Psychologische begeleiding

Mantelzorger zijn vraagt meer van jezelf dan je misschien oorspronkelijk dacht. Soms heb je nood om je hart luchten en dat is helemaal ok. Je kan beroep doen op professionele begeleiding bij Verenigingen voor Mantelzorgers. Als dat niet voldoende is, aarzel dan niet om een psychotherapeut te raadplegen via bijvoorbeeld https://vindeentherapeut.be 


8. Vereniging voor gebruikers en mantelzorgers

Er zijn zes erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers: https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/verenigingen-voor-mantelzorgers-en-gebruikers/adressen-van-verenigingen-voor-mantelzorgers-en-gebruikers 


9. Gezinszorg

Wanneer huishoudelijke en/of verzorgende taken te zwaar worden, kan je beroep doen op de dienst gezinszorg.

Meer info ‣ https://www.korianhomecare.be/thuiszorg/ 


10. Thuisverpleging

Thuisverpleegkundigen komen op voorschrift van de arts langs om verpleegkundige en hygiënische zorgen toe te dienen.

Meer info ‣ https://www.korianhomecare.be/thuisverpleging/ 


11. Nachtopvang thuis

De medewerkers nemen een aantal nachten per week de zorg over en ondersteunen op die manier de mantelzorgers (slechts beperkt en in bepaalde regio’s beschikbaar).

Het kan gaan om nachtzorg: met verzorgende of om een nachtoppas: met geschoolde vrijwilliger.

Meer info ‣ www.nachtzorg.be


12. Nachtopvang in woonzorgcentra

In enkele woonzorgcentra kan je terecht voor nachtzorg. De betrokken persoon verblijft dan alleen ’s nachts in het centrum en ontvangt de nodige zorgen.

Meer info ‣ Informeer je ter plaatse 


13. CADO of NOAH

CADO (collectieve autonome dagopvang) of NOAH (nabijheid, opvang, aandacht en huiselijkheid) bieden kleinschalige dagopvang voor thuiswonende en hulpbehoevende personen. Onder begeleiding van verzorgenden worden er dagdagelijkse activiteiten gedaan: koken, een gezellige babbel, krant lezen, kaarten, boodschappen doen, in de tuin genieten, ... Het wordt lokaal aangeboden.

Meer info ‣ via de Sociale Dienst van uw gemeente. 


14. Dagverzorgingscentrum (DVC)

Een dagverzorgingscentrum biedt overdag opvang en verzorging aan ouderen. Het centrum neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van mantelzorgers of thuisverplegers. Het kan vanaf de leeftijd van 65 jaar. Het centrum organiseert activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten.  

Meer info ‣ https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/ouderenzorg/dagverzorgingscentra/adressen-van-dagverzorgingscentra 


15. Centrum voor kortverblijf (CVK)

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijke opvang en verzorging aan ouderen. Een oudere verblijft er dag en nacht of alleen ’s nachts.  Een centrum voor kortverblijf is verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt opvang aan ouderen. Het CVK neemt de zorg gedurende korte periodes over met een maximum van 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op jaarbasis.

Meer info ‣ https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/ouderenzorg/centra-voor-kortverblijf/adressen-van-centra-voor-kortverblijf