Projecten

 

Korian heeft vanwege ESF een financiering bekomen voor het opleidingenproject ‘Versterken in Telewerken’.

De coronacrisis heeft aanleiding gegeven tot heel nieuwe arbeidsomstandigheden, waardoor de aard van relaties op de werkvloer sterk gewijzigd is. Deze drastische wijzigingen, die een heel nieuwe dimensie geven aan digitalisering, resulteren in nieuwe competentienoden bij onze medewerkers. Met dit project en de steun van ESF willen we een antwoord bieden op deze noden en inzetten op de verdere digitalisering en de optimalisering van telewerk.

‘Versterken in Telewerken’ loopt van 1 september 2021 tot 30 november 2022.