Boodschap van onze CEO

Beste kandidaat-collega,

Werken in de zorg is bouwen aan de belangrijke maatschappelijke rol die wij als Korian vervullen in het welzijn en de begeleiding van onze medemensen.

Verdienen kwetsbare mensen, zoals o.a. onze senioren, die op ons een beroep doen de nodige kwalitatieve en zinvolle ondersteuning? Een retorische vraag waarop het antwoord volmondig "JA" is.

In de missie "In caring hands" van Korian vind je "respectvol, zinvol en bewust omgaan met onze medemensen" als één van onze belangrijke basisvereisten.

Ik zou verheugd zijn als je deel wilt uitmaken van ons team om mee jouw schouders te zetten onder de verdere uitbouw van het "Kwaliteit van Leven" project gestoeld op onze 3 basiswaarden (Vertrouwen, Initiatief, Verantwoordelijkheid).

We kunnen enkel in deze missie slagen als we kunnen bouwen op betrouwbare, geëngageerde en loyale medewerkers.

Ik hoop dat je je kunt vereenzelvigen met onze visie, missie en basiswaarden en dat je ze ook in jouw dagelijkse werk elke dag zou mogen ervaren. Ik vertrouw er op dat we samen een mooie toekomst tegemoet zouden kunnen gaan met de nodige voldoening en erkenning in jouw werk en de maatschappelijke rol die daaraan verbonden is.

Ik zou je dan ook graag van harte welkom heten in ons team en draag je alvast een warm hart toe.

Dominiek Beelen
CEO

image CEO