• Korian

    Korian

    Elke dag staat Korian in voor de zorg van ongeveer 13.000 bewoners in 120 voorzieningen. Daarvoor zet het dagelijks ongeveer 10.000 medewerkers in.

13 maart 2023

Onze Brusselse WZC behalen het diversiteitslabel

Als werkgever hecht Korian veel belang aan diversiteit en inclusie. Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht ras, huidskleur, herkomst, religie, gender enz. Diversiteit en inclusie zijn mooi en verrijkend, we zien het als een sterkte, maar soms lopen we aan tegen grenzen, omwille van de verschillen in waarden en normen, eigen aan elke cultuur.

De minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent jaarlijks het diversiteitslabel toe aan werkgevers die de verschillen op de werkvloer erkennen, respecteren en valoriseren. De Brusselse huizen hebben hiervoor een plan ingediend met structurele en duurzame acties in vier organisatiedomeinen: aanwerving en selectie, personeelsbeleid, interne communicatie en externe positionering. Er zijn processen uitgeschreven of herschreven, allerlei opleidingen georganiseerd zoals IT-skills, een opleiding tot vertrouwenspersoon, taalopleidingen enz.

Daarnaast zijn we, samen met een externe partij, tijdens drie workshops in gesprek gegaan met medewerkers van verschillende huizen met verschillende functies en achtergronden, over wat diversiteit en inclusie voor hen betekent. De resultaten van deze gesprekken waren uitermate boeiend en hebben een beweging in gang gezet. Er ontstond al snel de vraag naar meer. We hebben de inzichten gedeeld onder alle medewerkers over de verschillende woonzorgcentra om wederzijds begrip en samenwerking te versterken, samen met de bewoners en de families. Daarnaast zijn we met de input aan de slag gegaan voor het uitschrijven van een vervolgplan dat start vanaf mei 2023 tot 2025.

Er is hard gewerkt en we zijn dan ook bijzonder trots dat onze Brusselse huizen het diversiteitslabel gehaald hebben en op 9 maart in ontvangst mochten nemen.  En de visie wordt verdergezet.