Op zoek naar de MySLG app?

We hebben hier allen afscheid van genomen om over te stappen naar de nieuwe versie: Korian Konnect.

Hoe aanmelden?

Je kan je hierop aanmelden met de activatie-mail die je hebt ontvangen in je mailbox. Is deze mail nergens te bespeuren? Raadpleeg de FAQ of neem contact op met Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Gebruik je een IPhone bij het activeren van de app? Open de link dan in de Safari browser. Je zal de app niet terugvinden in de publieke iOS App Store, je kan je aanmelden via de link en vervolgens de app downloaden via een snelkoppeling in je browser.

  app

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor Korian Konnect?

De nieuwe app heeft tal van voordelen in vergelijking met de oude My SLG app.

  • Je kan de app zowel raadplegen op je laptop als op je gsm.

  • Je kan niet alleen je planning raadplegen, maar ook heel eenvoudig vakantie aanvragen zowel binnen als buiten de omgeving van je huis!

  • De app vereenvoudigt communicatie tussen alle medewerkers. Je kan een privé-chat sturen naar één of meerdere collega’s of je kan communiceren over de huizen heen.

  • Je maakt deel uit van verschillende groepen. Een standaard groep, is bijvoorbeeld die van je eigen huis. Maar je kan ook per afdeling in een groep zitten, of met collega’s van andere huizen in een themagroep. Denk maar aan onderwerpen zoals dementie of palliatieve zorgen. Hier kan je best practices delen en tips uitwisselen.

  • Je zal meldingen ontvangen van nieuwsberichten en enkel communicatie ontvangen die voor jou relevant is!

 

Maak je deel uit van OTV Home Care?

Momenteel heb je nog geen toegang tot de Benefits@work. Indien je deze toegang wenst, contacteer ons via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

logo otv

 _______________________________________________________________

 

Vous cherchez l'application MySLG ?

Nous avons tous dit adieu pour passer à la nouvelle version : Korian Konnect.

Comment vous connecter sur l’app ?

Vous pouvez vous y inscrire grâce au courrier d'activation que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Ce mail est introuvable ? Consultez la FAQ ou contactez Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Utilisez-vous un iPhone  pour l’activation de l’app ? Ouvrez le lien dans le navigateur Safari. Vous ne retrouverez pas l’app dans la boutique d’applications iOS publique, vous pouvez vous enregistrer via le lien et ensuite télécharger l’app via un raccourci dans votre navigateur.

  app

 

 

 

 

 

Pourquoi choisir Korian Konnect ?

En comparaison avec l’ancienne app MySLG, la nouvelle app a un grand nombre d’avantages.

  • Vous pouvez consulter l’app aussi bien sur votre laptop que sur votre portable.

  • Vous pouvez non seulement consulter votre planning, mais également et très facilement demander vos vacances, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’environnement de votre domicile.

  • L’app facilite la communication entre les employés. Vous pouvez lancer un chat privé avec un ou plusieurs collègues ou communiquer avec d’autres maisons.

  • Vous faites partie de plusieurs groupes. Un groupe standard est par exemple celui de votre propre maison. Mais il est également possible de faire partie d’un groupe par service ou, avec des collègues d’autres maisons, d’un groupe thématique. Pensez à des sujets tels que la démence ou les soins palliatifs. Dans ce cas vous pouvez partager les  bonnes pratiques et échanger des tuyaux.

  • Vous recevrez des annonces concernant les nouvelles et ne recevrez que la communication qui est importante pour vous !

 
Faites-vous partie d'OTV Home Care ?

Actuellement, vous n'avez pas accès au site Benefits@work. Si vous souhaitez y avoir accès, veuillez nous contacter à l'adresse Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

 

logo otv