Corona info

De intrede van de herfst gaat zoals elk jaar gepaard met de intrede van virussen en bacteriën, die verkoudheden, griep en jammer genoeg ook nog steeds Covid veroorzaken. Onze bewoners hebben reeds een derde Covid vaccin ontvangen of ontvangen het eerstdaags wat hen hopelijk veilig de winter doorbrengt. Toch moeten we vaststellen dat er hier en daar opnieuw Covid-besmettingen opduiken, ook bij volledig gevaccineerden.

Zoals u weet, stellen we het welzijn van onze bewoners maximaal voorop en willen we onze huizen  voor familie en vrienden openhouden. Om dat blijvend te kunnen realiseren, durven wij beroep doen op uw verantwoordelijkheidszin en medewerking.  

Als u klachten of symptomen (neusloop, hoest, keelpijn…) heeft, vragen wij u met aandrangn om thuis te blijven, ook om griep en verkoudheden zoveel mogelijk in onze huizen te vermijden.

Wanneer u op bezoek komt, vragen we u om de volgende maatregelen maximaal te respecteren:

  • Ontsmet steeds uw handen wanneer u het woonzorgcentrum betreedt, er hangen overal alcoholdispensers
  • Houdt 1.5 m afstand
  • Draag een mondmasker en niet meer alleen in de gangen, maar draag het ook als u bij uw naaste op de kamer bent. Tijdens de zorgcontacten en tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien mogelijk, een chirurgisch mondmasker.
  • Als u terugkomt uit een rode zone of in contact bent geweest met een hoogrisico-contact, gelieve dan eerst een PCR-test te laten uitvoeren. We kunnen dit niet verplichten maar rekenen op uw burgerzin. 

Wij danken u van harte voor uw medewerking en begrip. Samen dragen we zorg voor onze bewoners. Het gaat ten slotte om hun welzijn waar we het allemaal voor doen.

 

Vlaanderen 

Hier gelden voorlopig uitsluitend de hierboven vermelde maatregelen. Onze huizen kunnen deze maatregelen aanpassen wanneer dat nodig blijkt voor de veiligheid van onze bewoners en rekenen hiervoor op uw medewerking en begrip. Voorlopig is er in Vlaanderen geen verplichte controle van het Covid Safe ticket, alleen als u iets wenst te drinken in de brasserie, conform de regels van de horeca. Daarom vragen wij met aandrang om de maatregelen zorgvuldig toe te passen.

De huizen waarvan de brasserie open is voor externe bezoekers volgen de federale maatregelen. Hier is het Covid Safe Ticket van toepassing. 

 

Wallonië Covid Safe ticket vanaf 1 november 

De praktische organisatie hiervan gebeurt op dezelfde manier als in Brussel sinds 15 oktober. 

 

Brussel 

Vanaf 15 oktober mogen we nog enkel bezoekers ontvangen die in het bezit zijn van het COVID Safe Ticket of van een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud. Deze maatregel wordt ingevoerd louter en alleen als extra bescherming van onze bewoners, uw familie. Op die manier krijgt het virus minder kans om binnen te dringen en zich te verspreiden in onze huizen.

Wanneer u graag op bezoek komt, vragen wij u om, bij voorkeur een afspraak te maken via onze bezoekersapp Cubigo met uw persoonlijke bewonerscode. Gelieve u vervolgens aan te melden aan het onthaal waar we uw COVID Safe Ticket samen met uw identiteitskaart zullen scannen met de CovidScanBe-app. We mogen u enkel als bezoeker toelaten wanneer u in het bezit bent van een geldig Covid Safe Ticket waarvan de gegevens overeenstemmen met uw identiteitskaart. We respecteren uw privacy in deze en maken hiervan geen registratie.  Deze maatregel geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar. We moeten deze controle uitoefenen bij elk bezoek, ook wanneer u twee maal gevaccineerd bent, want zoals u weet, kan u toch drager zijn van het virus en het op die manier alsnog overdragen.

Uiteraard kunnen we een uitzondering maken voor bewoners waarvan het levenseinde nadert of die palliatief zijn.

Deze maatregelen gelden alvast  tot 15 januari 2022 en kunnen, afhankelijk van de epidemiologisch situatie verlengd worden. Ze doen geen afbreuk aan de 1,5 meter afstand, het dragen van een mondmasker, ook wanneer u bij uw naaste op de kamer bent, en de nodige handhygiëne.

 

Voor alle praktische info en de (soms) specifieke regeling ter plaatse, neemt u best contact op met het woonzorgcentrum van uw familielid.