Corona info

Beste bezoekers,

Zoals u weet, stellen we het welzijn van onze bewoners maximaal voorop en willen we onze huizen  voor familie en vrienden openhouden. Om dat blijvend te kunnen realiseren, moeten wij beroep doen op uw verantwoordelijkheidszin en medewerking, want, zoals u alvast gelezen hebt in de media, gooit de toch wel zeer besmettelijke Omikron-variant roet in het eten. Onze bewoners hebben dan wel bijna allemaal de zogenaamde boosterprik gekregen, we moeten toch waakzaam zijn en blijven.

Daarom, wanneer u op bezoek komt, vragen wij u uitdrukkelijk:

  • Draag voortdurend een FFP2 mondmasker, ook als u bij uw naaste op de kamer bent. Indien u geen FFP2 masker heeft, kan u er één vragen in het WZC. Tijdens de zorgcontacten en tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien mogelijk, een mondmasker.
  • Neem eerst een zelftest af, ze zijn overal te koop. We kunnen dit niet verplichten, maar rekenen hiervoor op uw burgerzin.
  • Ontsmet steeds uw handen wanneer u het woonzorgcentrum betreedt, er hangen overal alcoholdispensers.
  • Houd 1.5 m afstand
  • Probeer het bezoek te spreiden zodat jullie met niet teveel op de kamer aanwezig zijn.
  • Zet tijdens het bezoek een raam open en ventileer de kamer.
  • Indien u uw naaste mee naar huis neemt, vragen wij u om ook daar de nodige maatregelen te respecteren: hygiëne, maskers buiten de maaltijden, zelftest van de aanwezigen.
  • Als u in contact bent geweest met een hoogrisico-contact, mag u gedurende 10 dagen niet op bezoek komen. Gelieve daarna steeds een sneltest uit te voeren alvorens u op bezoek komt. We kunnen dit wederom niet verplichten maar rekenen op uw burgerzin.
  • Als u klachten of symptomen (neusloop, hoest, keelpijn…) heeft, vragen wij u met aandrang om thuis te blijven, ook om griep en verkoudheden zoveel mogelijk in onze huizen te vermijden.

Wij danken u van harte voor uw medewerking en begrip. Samen dragen we zorg voor onze bewoners. Het gaat ten slotte om hun welzijn waar we het allemaal voor doen. 

 

Vlaanderen 

Hier gelden voorlopig uitsluitend de hierboven vermelde maatregelen. Onze huizen kunnen deze maatregelen aanpassen wanneer dat nodig blijkt voor de veiligheid van onze bewoners en rekenen hiervoor op uw medewerking en begrip. Voorlopig is er in Vlaanderen geen verplichte controle van het Covid Safe ticket bij het betreden van het WZC, alleen als u iets wenst te drinken in de brasserie, conform de regels van de horeca. Daarom vragen wij met aandrang om de maatregelen zorgvuldig toe te passen.

De huizen waarvan de brasserie open is voor externe bezoekers volgen de federale maatregelen. Hier is het Covid Safe Ticket van toepassing. 

 

Wallonië Covid Safe ticket vanaf 1 november 

De praktische organisatie hiervan gebeurt op dezelfde manier als in Brussel sinds 15 oktober. 

 

Brussel 

Vanaf 15 oktober mogen we nog enkel bezoekers ontvangen die in het bezit zijn van het COVID Safe Ticket of van een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud. Deze maatregel wordt ingevoerd louter en alleen als extra bescherming van onze bewoners, uw familie. Op die manier krijgt het virus minder kans om binnen te dringen en zich te verspreiden in onze huizen.

Wanneer u graag op bezoek komt, vragen wij u om, bij voorkeur een afspraak te maken via onze bezoekersapp Cubigo met uw persoonlijke bewonerscode. Gelieve u vervolgens aan te melden aan het onthaal waar we uw COVID Safe Ticket samen met uw identiteitskaart zullen scannen met de CovidScanBe-app. We mogen u enkel als bezoeker toelaten wanneer u in het bezit bent van een geldig Covid Safe Ticket waarvan de gegevens overeenstemmen met uw identiteitskaart. We respecteren uw privacy in deze en maken hiervan geen registratie.  Deze maatregel geldt voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar. We moeten deze controle uitoefenen bij elk bezoek, ook wanneer u twee maal gevaccineerd bent, want zoals u weet, kan u toch drager zijn van het virus en het op die manier alsnog overdragen.

Uiteraard kunnen we een uitzondering maken voor bewoners waarvan het levenseinde nadert of die palliatief zijn.

Deze maatregelen gelden alvast  tot 15 januari 2022 en kunnen, afhankelijk van de epidemiologisch situatie verlengd worden. Ze doen geen afbreuk aan de 1,5 meter afstand, het dragen van een mondmasker, ook wanneer u bij uw naaste op de kamer bent, en de nodige handhygiëne.

 

Voor alle praktische info en de (soms) specifieke regeling ter plaatse, neemt u best contact op met het woonzorgcentrum van uw familielid.